Scholen en kinderopvang

Laarbeek actief op scholen en in de kinderopvang

Bewegen is gezond en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het verbetert motoriek, is goed voor de concentratie en leerprestaties en is vooral ook leuk. Als kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten, maakt dat het kiezen voor een sport in de vrije tijd gemakkelijker. Ze kiezen iets wat ze leuk vinden en het stimuleert het ontwikkelen van talent.

De sportcoaches van Vierbinden en Lifestyle center Laarbeek ondersteunen alle basisscholen en vijf kinderopvangorganisaties  bij het verbeteren van de kwaliteit van het gymonderwijs. Ook zorgen ze samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders voor kennismakingslessen.

Lifestyle center Laarbeek zorgde van 2010 tot medio 2014 al voor sportcoaches in het onderwijs, onder de naam ‘Bewegen = Fun’. Onder de vlag van Laarbeek actief is de inzet van sportcoaches weer opgepakt en verder uitgebreid.

De inzet van sportcoaches wordt mede mogelijk gemaakt door de rijkssubsidie Brede Impuls combinatiefuncties/programma Sport en Bewegen in de Buurt. De deelnemende tien basisscholen, vijf kinderopvangorganisaties, Stichting Kruiswerk Laarbeek en de gemeente betalen ook een deel van de kosten.