Gezond en sportief opgroeien

Laarbeek actief op scholen en in de kinderopvang

Bewegen is gezond en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het verbetert motoriek, is goed voor de concentratie en leerprestaties en is vooral ook leuk. Als kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten, maakt dat het kiezen voor een sport in de vrije tijd gemakkelijker. Ze kiezen iets wat ze leuk vinden en het stimuleert het ontwikkelen van talent.

De sportcoaches van Vierbinden en Lifestyle center Laarbeek ondersteunen alle basisscholen en vijf kinderopvangorganisaties  bij het verbeteren van de kwaliteit van het gymonderwijs. Ook zorgen ze samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders voor kennismakingslessen.

Lifestyle center Laarbeek zorgde van 2010 tot medio 2014 al voor sportcoaches in het onderwijs, onder de naam ‘Bewegen = Fun’. Onder de vlag van Laarbeek actief is de inzet van sportcoaches weer opgepakt en verder uitgebreid.

De inzet van sportcoaches wordt mede mogelijk gemaakt door de rijkssubsidie Brede Impuls combinatiefuncties/programma Sport en Bewegen in de Buurt. De deelnemende tien basisscholen, vijf kinderopvangorganisaties, Stichting Kruiswerk Laarbeek en de gemeente betalen ook een deel van de kosten.

Expeditie Laarbeek

Cendra, De Boemerang, &RG-Teens en Yammas doen mee aan ‘Expeditie Laarbeek’. Een project met het Tienerwerk Laarbeek, door en voor jeugd van 10-18 jaar. Op 7 november 2015 startte de expeditie met een spooktocht. Alle tienerwerkgroepen hebben in de loop van 2016 een activiteit georganiseerd. Of en op welke manier Expeditie Laarbeek in 2017 een vervolg krijgt, wordt samen met Tienerwerk Laarbeek bekeken.

De gemeente stimuleert sport en bewegen o.a. door subsidie te verlenen aan (sport)verenigingen met jeugdleden. Ook kunnen alle kinderen tot en met 18 jaar de kennismaken met kunst en cultuur via een voucher. Denk dan aan bijvoorbeeld: zang, dans, toneel, muziek, beeldende kunst, theater. Meer informatie: www.laarbeek.nl

Logo Stichting LeergeldStichting Leergeld Gemert-Bakel-Laarbeek
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan binnen- en buitenschoolse sport- en vrijetijdsactiviteiten. De Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen. Meer informatie: www.leergeld.nl

Heb je zin om in de vakantie lekker actief te zijn? De sportcoaches van Laarbeek actief! organiseren samen met sportaanbieders leuke activiteiten. Je kunt gratis of tegen een kleine bijdrage meedoen. Je moet wel even aanmelden! Volg ons op facebook, dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten!