Iedereen actief

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te kunnen of willen sporten en bewegen. Ondersteuning op maat, passend aanbod en een goed netwerk van doorverwijzers kunnen inactieve mensen en kwetsbare groepen helpen om mee te (gaan) doen.

Aandachtsgroepen zijn onder andere: volwassenen en ouderen met overgewicht, minima, chronisch zieken, mensen met een beperking, kinderen die naar speciaal onderwijs gaan, ouderen, mensen met depressie, dementie of mensen die eenzaam zijn.

ViERBINDEN organiseert verschillende activiteiten in het kader van bewegen voor 55+. Deze MBvO activiteiten worden gegeven door erkende bewegingsdocenten (zie ‘home: partners en sportcoaches’). Naast gezond bewegen is er ook aandacht voor gezelligheid en het sociaal groepsgebeuren.

Activiteit Plaats Locatie Tijdstip
Gym Aarle-Rixtel De Dreef Maandag  13.30-14.30 uur
Gym Lieshout Het Dorpshuis Woensdag  13.30-14.30 uur
Gym Mariahout Het Buurthuis Woensdag  9.00-10.00 uur
Dansen Beek en Donk Ontmoetingscentrum Vrijdag  9.45-11.15 uur
Dansen Lieshout Het Dorpshuis Donderdag 14.00-15.30 uur
Beweegtuin Lieshout Franciscushof Dinsdag en vrijdag10.00-11.00 uur

Neem voor meer informatie contact op met ViERBINDEN:

Sport en bewegen is hartstikke leuk en moet voor iedereen mogelijk zijn. Mensen met een (verstandelijke of lichamelijke) beperking of chronische aandoening hebben vaak veel moeite met het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit. Ook voor kinderen met gedragsproblematiek kunnen hier terecht en vinden we samen met de sportcoach een passende sport.

Wil je hulp bij het vinden van passend aanbod of kan je kind een steuntje in de rug gebruiken? Neem dan contact op met:

Bekijk het boekje Uniek Sporten De Peel voor o.a. het Laarbeeks aanbod: Bewegen=Fun/Special Heroes, G-basketbal, G-fitness, G-voetbal en Outdoor Laarbeek.

De Peelgemeenten werken samen om het aangepast sportaanbod goed in beeld te brengen, op elkaar af te stemmen en verder te ontwikkelen: www.unieksporten.nl

Soms is het voor volwassenen of kinderen financieel gezien niet mogelijk om gebruik te maken van sport- en beweegaanbod. We stimuleren als gemeente laagdrempelig en betaalbaar aanbod voor iedereen. Waar financiële ruimte volledig ontbreekt zijn er, onder voorwaarden, regelingen om sport en bewegen toch mogelijk te maken:

Minimabeleid, voorziening
Aanvragen voor minimabeleid, schulddienstverlening voor complexe zaken en de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) kunt u indienen bij Zorg en Ondersteuning, Zandstraat 94, 5705 AZ Helmond (correspondentieadres Postbus 227, 5700 AE Helmond).
Zorg en Ondersteuning is op werkdagen telefonisch te bereiken via telefoonnummer 140492 en per mail via zorgpoort@helmond.nl.

Wat een gemeente vergoedt of bijdraagt in het kader van minimabeleid, is afhankelijk van keuzes die deelnemende gemeenten zelf maken. Medewerkers van Zorg en Ondersteuning kunnen u precies vertellen waar u mogelijk recht op heeft. Voor (gedeeltelijke) vergoeding kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen: kosten culturele, sportieve of educatieve evenementen.

Logo Stichting LeergeldStichting Leergeld Gemert-Bakel-Laarbeek
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan binnen- en buitenschoolse sport- en vrijetijdsactiviteiten. De Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen. Meer informatie: www.leergeld.nl

Subsidie voor jeugd
De gemeente stimuleert sport en bewegen onder andere door subsidie te verlenen aan (sport)verenigingen met jeugdleden. Ook kunnen alle kinderen tot en met 18 jaar kennismaken met kunst en cultuur via een voucher. Denk dan aan bijvoorbeeld: zang, dans, toneel, muziek, beeldende kunst, theater. Meer informatie: www.laarbeek.nl

Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten
De gemeente heeft een regeling om mensen met een minimuminkomen en net daarboven in staat te stellen deel te (blijven) nemen aan maatschappelijke activiteiten. Hierbij kunt u denken aan: abonnementen en seizoenkaarten, contributies en lidmaatschappen, jeugdkampen, etc. Kijk voor meer informatie op www.laarbeek.nl/zorg