Kijk voor alle activiteiten op www.laarbeekactief.nl/vakantie