Team Laarbeek Actief

Samen werken we aan een gezond en sportief Laarbeek!

Laarbeek Actief! is een samenwerkingsverband van enthousiaste inwoners, sportaanbieders , onderwijs, kinderopvang, (buurt)sportcoaches en andere (zorg)organisaties. Samen stimuleren we jong en oud om te sporten, te bewegen en gezond te leven. Samen gaan we voor een gezond en sportief Laarbeek!

De inzet van sportcoaches en ondersteuning van projecten wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Brede Impuls Combinatiefuncties / Sport en Bewegen in de Buurt.

Sportcoaches: (v.l.n.r.)
Jaccy van den Enden - jaccy.vandenenden@levgroep.nl 
Stan Hendriks - stan.hendriks@levgroep.nl 
Ilse Schepers - lcl.ilseschepers@gmail.com 
Jolijn Verploegen - lcl.jolijnverploegen@gmail.com 
Inga Elbers, Bram werdens, Ilias Divanis,
Junioren Laarbeek Actief

Team Jongerenwerk Laarbeek

Algemeen:
jongerenwerklaarbeek@levgroep.nl

Jongerenwerkers: (v.l.n.r.)
Bart Heldens -  bart.heldens@levgroep.nl 
Bram Hartogs - bram.hartogs@levgroep.nl
Maartje Keizers - maartje.keizers@levgroep.nl
Jaccy van den Enden - jaccy.vandenenden@levgroep.nl 

Cultuurcoach Laarbeek

Cultuurcoach Laarbeek 
Piet Snijders - piet.snijders@levgroep.nl