Algemene voorwaarden ‘Bruikleen Laarbeek Actief’

Duur van bruikleen.
Deze bruikleen is gesloten voor een bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum en tijd, die in de mail is vermeld. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het bruikleen contract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag/ weekend.

Op,- en afhaalmoment.
De huurder dient op aangegeven tijd de materialen op te halen en ook weer teug te brengen!

Controle op goede staat van de goederen.
De huurder is verplicht na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder op de hoogte te brengen. 

Veiligheid.
Veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Neem de veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.

Schade en gebreken.
De huurder is verplicht elke diefstal, schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Verhuurder zal de schade bekijken en huurder op de hoogte houden van de financiële gevolgen. 

Annulering.
Het afzien van de bruikleen van materiaal geeft geen recht op teruggave van de kosten. 

Betaling.
Betaling gebeurd digitaal, borg (€50,00), dient contant te geschieden bij Afhaal van het materiaal. Achteraf ontvangt de huurder per mail een betalingsbevestiging van het gehuurde materiaal.