Privacyverklaring website Laarbeek Actief

Uw privacy is voor ons belangrijk. Vanuit Laarbeek Actief zetten we ons in voor een gezond en sportief Laarbeek. Daarvoor hebben we veel contact met inwoners en organisaties. Om te kunnen verwijzen naar sportaanbod gebruiken we gegevens, die organisaties of inwoners zelf verstrekt hebben of die openbaar te vinden zijn op websites. Daarnaast ontvangen we persoonlijke gegevens voor het aanmelden voor activiteiten. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze alleen ten behoeve van de activiteit. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen, uitgezonderd ViERBINDEN, voor de uitvoering van activiteiten. De website Laarbeek Actief wordt beheerd door de gemeente Laarbeek.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor Laarbeek Actief verwerken we persoonsgegevens voor de aanmelding van deelname aan (vakantie) activiteiten. U verstrekt deze gegevens via het aanmeldformulier op deze website.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • naam kind
 • geslacht
 • leeftijd
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag
We verwerken de persoonsgegevens alleen voor een expliciet doel, in dit geval het aanmelden voor deelname aan activiteiten van Laarbeek Actief. De wettelijke grondslag hiervoor is het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk dan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We verzamelen de gegevens per kalenderjaar, en zullen de gegevens in het begin van het daaropvolgende kalenderjaar verwijderen.

Delen met derden
We verstrekken de gegevens niet aan derden, uitgezonderd ViERBINDEN, in verband met uitvoering van de activiteiten van Laarbeek Actief. Lees de privacyverklaring van ViERBINDEN.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de gegevens die we verwerken in te zien
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen;
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak hiervoor een afspraak met Ilse van Ham om langs te komen, via T. 0492 469700 of per e-mail: ilse.v.ham@laarbeek.nl

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies 
Gemeente Laarbeek gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens
Heeft u vragen over de privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Ilse van Ham, buurtsportcoach, T. 0492 469700, E: ilse.v.ham@laarbeek.nl

Deze website wordt beheerd door de gemeente Laarbeek. De privacyverklaring van de gemeente Laarbeek en van ViERBINDEN zijn van toepassing.