Laarbeek Actief! Samen werken we aan een gezond en sportief Laarbeek!

Laarbeek Actief! is een samenwerkingsverband van enthousiaste inwoners, sportaanbieders , onderwijs, kinderopvang, (buurt)sportcoaches en andere (zorg)organisaties. Samen stimuleren we jong en oud om te sporten, te bewegen en gezond te leven. Samen gaan we voor een gezond en sportief Laarbeek!

De inzet van sportcoaches en ondersteuning van projecten wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Brede Impuls Combinatiefuncties / Sport en Bewegen in de Buurt.

Contact Buurtsportcoaches

Donny van de Wildenberg, beleidsmedewerker Sport
T: 06 4817 6093
E: donny.v.d.wildenberg@laarbeek.nl
Jaccy van den Enden, buurtsportcoach
T: 06 5012 0096
E: jaccy.vandenenden@levgroep.nl

Neem contact met ons op!

Contact